Klára PILSOVÁ

Bakalářská práce

Size-exclusion chromatography - analytická metoda pro charakterizaci rozpuštěných organických látek

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím size-exclusion chromatografie pro měření molekulární hmotnosti organických látek ve vzorcích vody ze Šumavských jezer a následným stanovením obsahu železa, hliníku a fosforu pomocí metody hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Teoretická část pojednává o organických látkách ve vodě a o principu size-exclusion chromatografie a ICP/MS. V experimentální …více
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is the application of size-exclusion chromatography for a measurement of the molar mass of organic matter in water samples from Bohemian Forest lakes and subsequent determination of iron, aluminium and phophorus con-centration by inductively-coupled plasma/mass spectrometry. In the theoretical part, there is information about organic matter in water and the principles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Petr Porcal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PILSOVÁ, Klára. Size-exclusion chromatography - analytická metoda pro charakterizaci rozpuštěných organických látek. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie

Práce na příbuzné téma

 • Žádné práce na příbuzné téma.
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses pjvma0 pjvma0/2
9. 12. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
9. 12. 2016
Bulanova, L.
10. 12. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.