Bc. Hana Veselá

Diplomová práce

Odraz vývoje české ekonomiky v průzkumech veřejného mínění

The reflection of the Czech economy development in the public opinion polls
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Odraz vývoje české ekonomiky v průzkumech veřejného mínění“ je interpretace analýzy dat veřejného mínění občanů ČR a makroekonomických ukazatelů. První kapitola se týká rešerše relevantní literatury. Druhá kapitola vymezuje výzkumné otázky a hypotézy. Třetí kapitola popisuje datové soubory. Čtvrtá kapitola se věnuje analýze konkrétních dat a poslední kapitola se zabývá vyhodnocením …více
Abstract:
The subject of diploma thesis „ The reflection of the Czech economy development in the public opinion polls” is interpretation of data analysis of public opinion poll of Czech citizens and macroeconomic indicators. The first chapter concerns the relevant literature review. The second chapter defines research questions and hypotheses. The third chapter describes datasets. The fourth chapter is about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jitka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Končíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta