Bc. Hana Veselá

Master's thesis

Odraz vývoje české ekonomiky v průzkumech veřejného mínění

The reflection of the Czech economy development in the public opinion polls
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Odraz vývoje české ekonomiky v průzkumech veřejného mínění“ je interpretace analýzy dat veřejného mínění občanů ČR a makroekonomických ukazatelů. První kapitola se týká rešerše relevantní literatury. Druhá kapitola vymezuje výzkumné otázky a hypotézy. Třetí kapitola popisuje datové soubory. Čtvrtá kapitola se věnuje analýze konkrétních dat a poslední kapitola se zabývá vyhodnocením …more
Abstract:
The subject of diploma thesis „ The reflection of the Czech economy development in the public opinion polls” is interpretation of data analysis of public opinion poll of Czech citizens and macroeconomic indicators. The first chapter concerns the relevant literature review. The second chapter defines research questions and hypotheses. The third chapter describes datasets. The fourth chapter is about …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2015
  • Supervisor: Ing. Jitka Doležalová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Veronika Končíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta