Barbora Klímová

Diplomová práce

Centrum sdílených služeb jako forma sourcingu

Shared Service Centers as a form of sourcing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou oustourcingu a center sdílených služeb jako nástrojů optimalizace nákladů. Na úvod je obecně vysvětlen koncept outsourcingu, jeho typy a hlavní výhody či nevýhody. Práce se dále zaměřuje na vysvětlení fungování sdílených center, jejich výhod a nevýhod a na procesy vhodné k vyčlenění. Hlavním cílem diplomové práce je identifikace a posouzení nejdůležitějších faktorů …více
Abstract:
This Master Thesis is focused on the concept of outsourcing and Shared Service Center (SSC) as a tool for reducing operational costs. Outsourcing will be defined along with the various types with advantages and disadvantages of each. Further, the work is focused on process of establishing SSC. The main objective of this thesis is to identify and assess the most important factors for establishing a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedoucí: Jiří Dvořáček
  • Oponent: Karol Seneši

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39700

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management