Bc. David Petrúsek

Master's thesis

Paliativní péče v intenzivní medicíně a etické problémy spojené s kategorizací pacientů

Palliative Care in Intensive Medicine and Ethical Issues related to Patients Categorization
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou paliativní péče v intenzivní medicíně a etickým problémům spojených s kategorizací pacientů. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako: paliativní péče, práva pacientů v oblasti paliativní péče, kategorizace pacientů v intenzivní péči, potřeby pacientů a jejich rodinných příslušníků, bolest a její léčba, analgezie a sedace na jednotce intenzivní péče …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of palliative care in intensive medicine and ethical problems connected with patient categorization. The theoretical part defines basic terms such as: palliative care, patients' rights in palliative care, categorization of patients in intensive care, needs of patients and their family members, pain and its treatment, analgesia and sedation in the intensive care …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Zdeňka Knechtová
  • Reader: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta