Bc. Hana Doležalová

Bakalářská práce

Problematika životního stylu studentů oboru Všeobecná sestra

Lifestyle Issues of Students in Bachelors Degree Nursing Programme
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku životního stylu budoucích všeobecných sester. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Hlavním cílem bylo zjistit faktory, které ovlivňují životní styl budoucích sester. Práce může přiblížit život studenta v oboru Všeobecná sestra a její výsledky mohou upozornit na možná rizika v průběhu studia. Těmto rizikům tak bude možné snadněji předcházet …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the lifestyle of future nurses. The work is divided into theoretical and empirical part. The main objective was determine to the factors that affect the lifestyle of future nurses. Work can present life of the student in General Nursing and its results can indicate possible risks during the study. These risks can be easily prevented.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Hana Pinkavová
  • Oponent: Mgr. Dana Soldánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta