Natálie Svobodová

Diplomová práce

Analýza zdrojů financování vybrané nestátní neziskové organizace

Analysis of Financing Sources of Selected Non-governmental Non-profit Organization
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu zdrojů financování vybrané nestátní organizace. Obsahem teoretické části je charakteristika a vymezení organizací neziskového sektoru a vymezení možných zdrojů financování nestátních neziskových organizací, tedy vymezení vlastních, cizích a potenciálních zdrojů. Praktická část se zabývá charakteristikou vybrané nestátní neziskové organizace, jejími výsledky hospodaření …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to analyse financial resources of a selected non-governmental non-profit organization. The theoretical part of the work attempts to characterize and specify organizations in the non-profit sector and possible financial resources for non-governmental non-profit organizations and thus specify internal, external and potential resources. The practical part deals with characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Šárka Kryšková
  • Oponent: Jitka Znebejánková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava