Dávid Pačut

Bakalářská práce

1. Teoretická část:\nl{}Historie fotografie automobilů značky Škoda\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog produktů nebo služeb: Povinná a nepovinná výbava osobního motorového vozidla\nl{}b) volné fotografie - výstavní soubor: Volná tvorba\nl{}

1. Theoretical part: Škoda Brand Automobiles: History of Photography 2. Practical part: a) Compulsory and Non-compulsory Car Equipment b) Series of Free Photographic Work
Anotace:
Táto práca skúma históriu fotografií automobilov značky ŠKODA AUTO. Približuje foto- grafickú a osvetľovaciu techniku potrebnú pre špičkové fotografovanie automobilov. Venuje sa aj priblíženiu niekoľkých významných autorov venujúcich sa fotografovaniu automobilov značky ŠKODA AUTO. Zameriava sa na historický vývoj automobilky a priebeh fotogra- fickej zákazky pre túto automobilku.
Abstract:
This thesis examines history of photography of ŠKODA AUTO Company brand automo- biles. It enumerates and describes photographic and lighting equipment needed for professi- onal automotive photography. The thesis also mentions important photographers who wor- ked for ŠKODA AUTO Company. It also focuses on historical development of the car ma- nufacturer and on individual steps taken during the realization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MgA. Jan Jindra

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pačut, Dávid. 1. Teoretická část:\nl{}Historie fotografie automobilů značky Škoda\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog produktů nebo služeb: Povinná a nepovinná výbava osobního motorového vozidla\nl{}b) volné fotografie - výstavní soubor: Volná tvorba\nl{}. Zlín, 2019. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie