Bc. Michal Mužík

Diplomová práce

Vliv vnímané hrozby na podporu restriktivní politiky

The effect of perceived threat on support for restrictive policies
Anotace:
Občanské svobody patří mezi jeden z pilířů moderní demokracie a právě jimi se zabývá konstrukt podpory restriktivní politiky, který lze definovat jako ochotu lidí vzdát se svých občanských svobod ve prospěch restriktivnější politiky. Teoreticky tento konstrukt vychází z přístupu politické tolerance. Tato práce zkoumá vliv vnímané hrozby na tuto ochotu a konceptualizace vnímané hrozby vychází z meziskupinové …více
Abstract:
Civil liberties are one of the fundamental components of democracy and civil liberties trade-off construct is based on them. This construct means willingness of people to trade-off their liberties for more restrictive policy and its theoretical background is based on political tolerance approach. This study examines the effect of perceived threat and some individual variables on this willingness. Conceptualization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Scott, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií