Jana Ptáčníková

Master's thesis

Význam společenské odpovědnosti CSR (Corporate Social Responsibility) pro vybranou firmu

The Significance of CSR (Corporate Social Responsibility) for a selected business
Anotácia:
Cílem této práce je zhodnotit současný koncept společenské odpovědnosti ve vybrané společnosti a sestavit vhodná doporučení pro optimalizaci systému CSR. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představena společenská organizace a její vývoj. Praktická část představuje koncept společenské odpovědnosti společnosti Škoda Auto a.s. a analyzuje aktuální stav a obsahuje doporučení …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the existing concept of social responsibility in selected company and to establish appropriate recommendations for CSR optimalization. The thesis contains a theoretical and practical part. The theoretical part introduces the social organization and its development. The practical part represents the concept of social responsibility of Škoda Auto a.s. and analyzes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedúci: prof.Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
  • Oponent: doc.Ing. Petr Průša, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 6. 2018 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola logistiky o.p.s.