Šárka JELÍNKOVÁ

Bakalářská práce

Novorozenec matky drogově závislé

Newly born baby of a drug-addicted mother
Anotace:
V bakalářské práci na téma ?Novorozenec matky drogově závislé?, se autorka zabývá nejprve otázkou, co je droga, drogová závislost a rozdělením drog. Hlavním problémem, který autorka řeší, je závislost matky na ilegálních drogách, zároveň vlivu na plod, a později na novorozence. V empirické části této práce autorka informuje o průběhu průzkumného šetření pomocí pozorování a sběrem informací, které se …více
Abstract:
The author of the thesis on ?A newborn of a drug addicted mother?clarifies terms drugs, drug addiction and drug classification. The main issue the author deals with is addiction of the mother on illegal drugs, effect on the fetus and the newborn. In the empirical part of this work the author informs about the course of a survey implemented by using observation and information collection that took place …více
 

Klíčová slova

droga

Klíčová slova

závislost

Klíčová slova

matka drogově závislá

Klíčová slova

novorozenec

Klíčová slova

plod
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Eva Provazníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Ústav zdravotnických studií

Bakalářský studijní program:
Ošetřovatelství