MUDr. Klaudia Vyskočilová, Ph.D.

Doctoral thesis

Prevalence a prognostický význam jaterních testů u pacientů s akutním srdečním selháním (data z registru AHEAD)

Prevalence and prognostic significance of liver function tests abnormalities in patients with acute heart failure (data from AHEAD registry)
Abstract:
Úvod: Jaterní dysfunkce na podkladě srdečního selhání je poměrně dobře známa, nicméně její klinická důležitost je doposud málo probádána. Cílem naší práce bylo zjistit prevalenci, klinickou charakteristiku a prognostický význam abnormalit jaterních testů (JT) u pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání. Metody: Registr AHEAD (Acute HEArt failure Database) je databáze vedená v 9 univerzitních …more
Abstract:
Background: Liver dysfunction caused by cardiac failure is relatively well recognized, however, its clinical importance has not been fully evaluated. The aim of our study was to assess the prevalence, clinical characteristic and prognostic significance of liver function tests (LFTs) abnormalities in patients hospitalised with acute heart failure. Methods: The AHEAD (Acute HEArt failure Database) registry …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta