Martin Kuta

Disertační práce

Parlamentní strany v České republice: funkce, nástroje, stabilita

Parliamentary parties in the Czech Republic: functions, tools, stability
Anotace:
Dizertační práce se věnuje činnosti českých parlamentních stran na pozadí projednávání evropských záležitostí v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Práce sleduje tři charakteristiky stran při parlamentním působení: stabilitu (rétorickou, hlasovací, programovou), použití nástrojů parlamentního dohledu a plnění systémových funkcí. Na strany je nahlíženo prostřednictvím behaviorálního přístupu …více
Abstract:
The thesis deals with activities of Czech parliamentary parties during EU-affairs discussion in the Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic. The main focus is on three characteristic features of political parties during their activities on the parliamentary level: stability (rhetorical, voting, and programmatic), use of parliamentary oversight tools, and fulfilling their systemic function …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: Jana Reschová
  • Oponent: Jan Němec, Jan Kysela

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52755