Jesika Žaludová

Bakalářská práce

Možnosti partnerství a spolupráce obcí a měst v České republice

Possibilities of partnership and cooperation between municipalities and cities in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi spolupráce a partnerství měst a obcí v České republice. Prvotní část práce je zaměřena na reformu a modernizaci veřejné správy, která napomohla k možnosti navazovat partnerství a rozvíjet spolupráci mezi obcemi a městy, na což následně navazuje představení různých typů a forem spolupráce a partnerství v ČR. Analytická část práce je zaměřena na komparaci realizovaných …více
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on possibilities of cooperation twinning in the Czech Republic. In the beginning is described reform and modernization of public administration which helped to cooperate and forge partnerships between towns and municipalities. In the next section are presented various types and forms of partnerships between the towns and municipalities. Analytical part of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2015
  • Vedoucí: Jacqueline Vochozková
  • Oponent: Zuzana Khendriche Trhlínová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55892