Bc. Jan Nekvapil

Diplomová práce

Sbírka úloh z obecné chemie

Database of General Chemistry Examples
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na dokončení uceleného studijního materiálu pro výuku volitelného předmětu Seminář z obecné chemie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Kromě toho byl proveden výzkum zkoumající úspěšnost u povinné zkoušky z Obecné chemie v závislosti na zapsání a úspěšném ukončení volitelného Semináře z obecné chemie, který je zaměřen na procvičování učiva probraného na přednášce …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the completion of a comprehensive study material for teaching the optional course Seminar in General Chemistry at the Faculty of Education, Masaryk University. Moreover, the research has been carried out examining the success of the students in compulsory subject General Chemistry, as a function of their enroll-ment in the optional subject Seminar in General Chemistry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Jana Horská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta