Markéta STORKOVÁ

Bakalářská práce

Sociální izolace seniorů

Social isolation of the elderly
Anotace:
Ve své bakalářské práci se věnuji problematice sociální izolace seniorů žijících v domácím prostředí. V první kapitole vymezuji termíny stárnutí a stáří. Uvádím zde také periodizaci stáří a změny, ke kterým v procesu stárnutí dochází a jež mohou představovat riziko vzniku sociální izolace. Druhá kapitola bakalářské práce je zaměřena již na samotnou sociální izolaci, její definici, příčiny, důsledky …více
Abstract:
My thesis deals with an issue of social isolation of seniors living at home. The first chapter defines the terms aging and old age. It also mentions periodization of old age as well as the changes, which occur in aging process and that may pose a risk of the social isolation. The second chapter of the thesis focuses on the social isolation itself, its definition, causes, consequences and prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marek Mikulec

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STORKOVÁ, Markéta. Sociální izolace seniorů. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce