Stanislava Koišová

Master's thesis

Guerilla marketing a jeho využitie v komerčných komunikáciach

Guerilla marketing a jeho využití v komerčních komunikacích
Abstract:
Tématem mé diplomové práce je "Guerilla marketing a jeho využití v komerčních komunikacích." Za hlavní cíl práce jsem si stanovila vymezení nových forem marketingové komunikace a posouzení jejich možného uplatnění v segmentu malých a středních firem se zvláštním důrazem na guerilla marketing. Celá práce je koncipována do tří základních částí, kdy první dvě kapitoly představují teoretický pohled, jak …more
Abstract:
The topic of my thesis is "Guerilla marketing and its use in commercial communications." The main objective of my thesis is to define new forms of marketing communication and to assess their possible application in the segment of small and medium-sized businesses, with particular emphasis on guerilla marketing. The thesis has three basic parts. The first two chapters present a theoretical view on marketing …more
Abstract:
Témou mojej diplomovej práce je "Guerilla marketing a jeho využitie v komerčných komunikáciách." Za hlavný cieľ práce som si stanovila vymedzenie nových foriem marketingovej komunikácie a posúdenie ich možného uplatnenia v segmente malých a stredných firiem s osobitným dôrazom na guerilla marketing. Celá práca je koncipovaná do troch základných častí, keď prvé dve kapitoly predstavujú teoretický pohľad …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: Alena Filipová
  • Reader: Jiří Zeman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36080

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod