Bc. Jan Müller

Diplomová práce

Mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti 1945-1948

The Extraordinary People´s Court in Uherské Hradiště 1945-1948
Anotace:
Obsahem této práce je informovat o činnosti Mimořádného lidového soudu v Uherském Hradišti v letech 1945 – 1948. Ve stručnosti je zde také nastíněna historie vzniku retribučního dekretu č. 16/1945 Sb. spolu s jeho postupnými změnami. Hlavní část textu je však věnována retribučnímu soudnictví v Uherském Hradišti. Podrobněji je popsána činnost soudu, národnostní struktura souzených, výše udělených trestů …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to provide information about activity of people’s court in Uherské Hradiště in years 1945 – 1948. The history of formation of Retribution decree no. 16/1945 is outlined in brief together with its gradual changes. However the main part of the text is focused on the retributive judiciary in Uherské Hradiště. The activities of the law court, ethnicity of persons on trial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2015
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM4023

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 26. 8. 2015
 • Vedoucí: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
 • Oponent: doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - dějepis, Učitelství pro střední školy - základy společenských věd

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.