Bc. et Bc. Radka Mičeková

Diplomová práce

Posúdenie funkčnosti procesu výberového konania

Assessment of functionality of new employees’ selection in concrete Organisation
Abstract:
Master's thesis Assessment of functionality of new employees’ selection in concrete Organisation focuses on the analysis of the selection process in the organisation in terms of assessing the selection tools which are used in the said process. The main objective of this thesis is to evaluate the suitability of tools used in the research and to gain the information about a job applicant which are necessary …více
Abstract:
Diplomová práca na tému Posúdenie funkčnosti procesu výberu zamestnancov v konkrétnej organizácii sa zaoberá analýzou procesu výberového konania v konkrétnej spoločnosti z hľadiska posúdenia funkčnosti jednotlivých nástrojov uplatňovaných v tomto procese. Zámerom danej práce je zhodnotiť vhodnosť použitých nástrojov využívaných k získavaniu informácií o uchádzačovi potrebných pre manažérske rozhodovanie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje