Lucia JANEČKOVÁ

Bakalářská práce

Influence of British museums on museums in the Czech lands

Influence of British museums on museums in the Czech lands
Abstract:
This thesis considers possible influence of British museums on museums in the Czech lands through a comparative method of development of museums as an institution in both countries. It examines the history of cabinets of curiosities, first museums, national museums and museums of applied arts in the Czech lands, set against British history of museums, analyses similarities and differences in order …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá možným vlivem britských muzeí na muzea v Českých zemích. Prostřednictvím komparativní metody sleduje rozvoj muzeí jako instituce v obou zemích. Práce zkoumá nejen dějiny kabinetů kuriozit, prvních muzeí, národních muzeí a uměleckoprůmyslových muzeí v Českých zemích ve srovnání s britskou historií muzeí, ale také analyzuje podobnosti a rozdíly za účelem popsat vliv muzeí v …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANEČKOVÁ, Lucia. Influence of British museums on museums in the Czech lands. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta