Bc. Martin Huněk

Diplomová práce

Knihovna pro genetické algoritmy v C# .NET

C# .NET library for genetic algorithms
Anotace:
Cílem této práce je vytvořit přehled a srovnání existujících knihoven pro genetické algoritmy v C# .NET, které budou vybrány z odborných publikacích a internetu. Vybrané knihovny následně porovnat podle zvolených kritérií sestavené ve spolupráci s průmyslovým partnerem. Dle zjištěných nedostatku následně vytvořit knihovnu vlastní, kterou bude podrobena sérii testů a srovnání z nejlepšími již nalezenými …více
Abstract:
The aim of this work is creating overview of existing libraries for genetic algorithm in C# .NET language, which were selected from scientific publications and internet. Selected libraries will be compared with criteria prepared with help of industrial partner. According to results, create new own library which will reflect these information and test created library with best founded ones.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Martin Stehlík, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky