Bc. Anikó Vörösová

Diplomová práce

Odpisy dlhodobého hmotného majetku - finančné, účtovné a daňové aspekty

Depreciations of long term corporeal property - financial, bool and tax aspekty
Abstract:
Abstract Name: Anikó Vörösová Title of work: Depreciations of long term corporeal property – accounting, taxation and financial aspects Diploma work Bankovní institut vysoká škola Praha abroad University Banská Bystrica Name of tutor: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc. Galanta, 2009 Number of pages: 65 This diploma work is elaborated on the basis of information from perused literature. I define and characterize …více
Abstract:
Abstrakt Meno, priezvisko: Anikó Vörösová Názov práce: Odpisy dlhodobého hmotného majetku – účtovné, daňové a finančné aspekty Diplomová práca Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Meno vedúceho: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc. Galanta, 2009 Počet strán: 65 Táto diplomová práca je vypracovaná na základe poznatkov z preštudovanej odbornej literatúry. Popisujem …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.
  • Oponent: Doc.Ing. Oľga Miková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK