Danuše GRACLÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Daň z nemovitostí jako finanční zdroj pro územně samosprávné celky

Immovable property tax as a financial resource for the municipalities
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá popisem a vymezením problematiky daně z nemovitostí jako jednoho z daňových zdrojů příjmu obce. Teoretická část bakalářské práce popisuje charakteristiku a členění daní v rámci České republiky, úlohu územních samospráv a finančních zdrojů rozpočtů obcí. Obsah a variabilitu daně z nemovitostí, která spočívá v možnosti úpravy daně z nemovitostí a následného zvýšení výnosu daně …more
Abstract:
This thesis deals with the issues of description and definition of property tax as one of the sources of communities? tax income. The theoretical part of the thesis describes the characteristics and structure of taxes within the Czech Republic, the role of local government funds and municipal budgets. Content and variability of the real estate tax, which consists of the possibility of property tax …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2012
Accessible from:: 5. 4. 2012

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GRACLÍKOVÁ, Danuše. Daň z nemovitostí jako finanční zdroj pro územně samosprávné celky. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 5. 4. 2012 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses pku4gn pku4gn/2
5/4/2012
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
5/4/2012
Marklová, E.
8/4/2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.