Mgr. Zdeněk Brychta

Bachelor's thesis

Vliv výchovného působení odboru prevence Městské policie Brno

Influence educational incidence section preventiv Metropolitan police Brno.
Abstract:
Anotace: Brychta, Z. Vliv výchovného působení odboru prevence Městské policie Brno. Bakalářská práce. Brno Masarykova Univerzita v Brně, Pedagogická fakulta Práce je zaměřena na problematiku preventivní činnost Městské policie Brno a její vliv na výchovu a vzdělávání a možnosti prevence, především v souvislosti s preventivními projekty Městské policie Brno.
Abstract:
Annotation: Brychta, Z. Influence educational incidence sekcion preventiv Metropolitan police Brno. Baccalaureate work. Brno Masarykova university in Brně, Teachers' College Work is bent on problems preventative activity Metropolitan police Brno and her influence over upbringing and education and possibilities prevention, above all in connection with preventative projects Metropolitan police Brno.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2008
  • Supervisor: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta