Bc. Seymur Babayev

Bakalářská práce

The effect of the Covid-19 pandemic crisis on the Russian oil and gas sector

The effect of the Covid-19 pandemic crisis on the Russian oil and gas sector
Anotace:
Omezující opatření související s šířením COVID-19 se přenesly do recese v mnoha oblastech včetně ropného a plynárenského sektoru. V roce 2020 v důsledku poklesu poptávky po ropě výrazně poklesly tržby společností působících v této sféře. Tento dokument zkoumá vliv omezení souvisejících s koronavirem na ruský ropný a plynárenský sektor obecně a na finanční výkonnost pěti klíčových hráčů, jmenovitě Rosněfť …více
Abstract:
Restriction measures related to the spread of COVID-19 have redounded to the recession in many spheres including the oil and gas sector. In 2020, due to the decrease in demand for oil the revenues of companies operating in this sphere have significantly dropped. This paper examines the influence of coronavirus-related restrictions on the Russian oil and gas sector in general and on the financial performance …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 11. 2022
  • Vedoucí: Ing. Eva Kostikov, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní