Iveta Mazurová

Bakalářská práce

Smrt a vědomí smrtelnosti

Death and the Awareness of Mortality
Anotace:
Předložená bakalářská práce je zaměřena na zkoumání zkušenosti smrti a vědomí smrtelnosti. Rozebírá postoje Maxe Schelera a Paula Ludwiga Landsberga v jejich díle. Primární literatura, ze které tato práce vychází, je Řád lásky od Maxe Schelera a Zkušenost smrti od P. L. Landsberga. Předložená práce nejprve analyzuje pojem smrti. Poté zkoumá Maxe Schelera a jeho čtvrtou kapitolu z díla Řád lásky. Zde …více
Abstract:
This thesis focuses on examining the experience of death and consciousness of mortality. It analyzes the attitudes of Max Scheler and Paul Ludwig Landsberg in their works. This work is based primarily on the Order of Love by Max Scheler and the Experience of Death by P. L. Landsberg. Firstly, this thesis analyses the notion of death. Secondly, it examines Max Scheler and the fourth chapter of his work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mazurová, Iveta. Smrt a vědomí smrtelnosti. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická