Bc. Martina Sedláková

Diplomová práce

Recycling Narratives - A Way of Critiquing Patriarchal Society in Angela Carter's The Bloody Chamber

Recycling Narratives - A Way of Critiquing Patriarchal Society in Angela Carter's The Bloody Chamber
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat tři vybrané povídky z knihy Angely Carter The Bloody Chamber and Other Stories. Angela Carter převypravuje známé pohádky a podrobuje je feministické kritice, jelikož pohádky jako žánr zachovávají a reflektují patriarchální myšlenky, hodnoty a pravidla společnosti. Přepracováním pohádek Carter upozorňuje na genderovou nerovnost a kritizuje patriarchální principy, v jejichž …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze three selected short stories from the collection The Bloody Chamber and Other Stories by Angela Carter. Carter retells and recycles well-known fairy tale stories from the feminist critique perspective as the fairy tale genre perpetuates the patriarchal ideology, its values and the norms. By revising the tales, Carter points out the gender imbalance contained in them …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavla Buchtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Práce na příbuzné téma