Petr Kolář

Master's thesis

Význam referenčních úrokových sazeb a manipulace s úrokovou sazbou LIBOR

Importance of reference interest rates and LIBOR manipulation
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá rolí referenčních úrokových sazeb v rozvinutých tržních ekonomikách. Je zde popsán úrokový transmisní mechanismus a diskutovány faktory, které měly za následek manipulaci sazby LIBOR. Jak probíhala tato manipulace a jakou reakci dohledových autorit vyvolala. Jsou zde uvedena navrhovaná opatření k zajištění transparentnějšího referenčního ukazatele. Práce dále obsahuje …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on a role of reference interest rates in developed market economies. There are described interest rate transmission mechanism and discussed factors, which led to manipulation of the LIBOR. How the manipulation was done and what reactions of supervisory authorities it induced. There are also listed proposed recommendations to ensure transparent reference indicators. This …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2016
  • Supervisor: Jan Vejmělek
  • Reader: Ondřej Šíma

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51850