Martin Žárský

Bakalářská práce

Evropská integrace a současná krize EU

European integration and the current EU crisis
Anotace:
1. úvod a) důvod výberu téma závěrečné práce2. hlavní částteoretická část a) Důležité milníky historie a vzniku EU b) Evropská unie jako celek, základní data a údaje c) Orgány, instituce, subjekty a struktura EU d) Integrace EU, její vývoj a průběhpraktická část a) Migrační krize EU b) Brexit - vystoupení Velké Británie z EU …více
Abstract:
1. Introduction a) The reason for selection of the topic of the final thesis2. Main partthe theoretical part a) Important milestones of history and the emergence of the EU b) The European Union as a whole, basic data and data c) Bodies, institutions, bodies and structure of the EU d) EU integration, evolution and coursepractical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.
  • Oponent: František Janatka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.