Mgr. Hana Sedláčková

Bakalářská práce

Úloha RECQ4 proteinu při rekombinaci a opravě poškozené DNA

Role of RECQ4 protein in recombination and DNA repair
Anotace:
Rothmund-Thomsonův syndrom (RTS) je autozomálně recesivní onemocnění. Typickým klinickým příznakem RTS je červená vyrážka, známá jako poikiloderma. Pacienti navíc trpí očním zákalem, kosterními defekty a vyšší náchylností k rakovině kůže a kostí. Mutace v genu RECQ4, které byly zjištěny u pacientů s RTS, vedou k produkci nefunkčních verzí proteinu RECQ4. Zkrácené verze proteinu RECQ4 pak mohou způsobit …více
Abstract:
Rothmund-Thomson syndrome (RTS) is an autosomal recessive disorder. The typical clinical symptom of RTS is a red rash known as poikiloderma. Patients also suffer from cataracts, skeletal defects and increased susceptibility to skin cancer and bone. Mutations in the RECQ4 gene that have been identified in patients with RTS, lead to the production of non-functional version of the RECQ4 protein. Shortened …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta