Bc. Ondřej Kočí

Master's thesis

Zhodnocení financování projektů prostřednictvím dalších nástrojů financování jako alternativy dotací

Evaluation of financial projects with using of other financial instruments as an alternative to the subsidy
Abstract:
Tato diplomová práce se bude zabývat možnostmi financování projektu a jejich následnou komparací s výběrem nejvhodnější varianty. Práce bude zaměřena na obecný popis problematiky projektů, charakterizuje dostupné formy financování, dále výběr podniku a jeho charakteristiku. Následně hodnotí dopady projektu na hospodaření firmy. Práce je rozdělena do pěti kapitol, kde v první a druhé kapitole je zaměřena …more
Abstract:
This diploma thesis will deal with the possibilities of project financing and their subsequent comparison with the selection of the most suitable option. The work will be focused on general description of the problems of the projects, characterizes the available forms of financing, the selection of the company and its characteristics. Subsequently, it evaluates the project's impact on the company's …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lucie Sobotková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kočí, Ondřej. Zhodnocení financování projektů prostřednictvím dalších nástrojů financování jako alternativy dotací. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní