Theses 

Podnikatelský plán – Bc. Šimon Harant

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Šimon Harant

Diplomová práce

Podnikatelský plán

Business Plan

Abstract: The scope of master thesis with the name „Business Plan“ is to create business plan for restaurant in middle-age style in Bratislava and to evaluate return of the investment. The thesis is divided in two parts: theoretical and practical. In theoretical part there is processed knowledge in the field of small and middle entrepreneurship and creation of business plan. Based on research of literature there are proposed appropriate methods of analysis of business environment and tools used for creating business plan and evaluation of its return on investment. In practical part these methods and tools are applied on particular business plan. Subsequently there are formulated targets of the new company, there is created personal, marketing and financial plan, potential risks and return on investment.

Abstract: Predmetom diplomovej práce „podnikateľský plán“ je vytvorenie podnikateľského plánu pre vytvorenie pivnice v štýle stredovekej krčmy v Bratislave a zhodnotenie návratnosti tejto investície. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je spracované poznanie v oblasti malého a stredného podnikania a tvorby podnikateľského plánu. Na základe rešerše literatúry sú navrhnuté vhodné metódy analýzy podnikateľského prostredia a nástroje využívané pri zostavovaní plánu a hodnotenia jeho návratnosti. V praktickej časti sú tieto metódy a nástroje aplikované na konkrétny podnikateľský plán. Sú formulované ciele nového podniku, marketingový, personálny a finanční plán a tiež jeho riziká a návratnosť projektu.

Klíčová slova: Podnikateľský plán, SWOT analýza, bod zvratu, analýza citlivosti, Business Plan, SWOT Analysis, Break Even Point, Sensitivity Analysis

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jiří Richter
  • Oponent: Mgr. Ing. Martin Štěrba

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 08:46, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz