Bc. Šimon Harant

Diplomová práce

Podnikatelský plán

Business Plan
Abstract:
The scope of master thesis with the name „Business Plan“ is to create business plan for restaurant in middle-age style in Bratislava and to evaluate return of the investment. The thesis is divided in two parts: theoretical and practical. In theoretical part there is processed knowledge in the field of small and middle entrepreneurship and creation of business plan. Based on research of literature there …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „podnikateľský plán“ je vytvorenie podnikateľského plánu pre vytvorenie pivnice v štýle stredovekej krčmy v Bratislave a zhodnotenie návratnosti tejto investície. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je spracované poznanie v oblasti malého a stredného podnikania a tvorby podnikateľského plánu. Na základe rešerše literatúry sú navrhnuté vhodné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jiří Richter
  • Oponent: Mgr. Ing. Martin Štěrba

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management