Nikol Klegová

Bakalářská práce

Aplikovaná profesní etika: etický rozměr péče o seniory

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá profesní etikou ve vztahu k seniorům. V teoretické části se nejprve věnuje vysvětlení pojmu etika a základních etických teorií. Práce se dále zabývá problematikou stáří, stárnutí populace a jak sami senioři chápou svou roli ve stáří. Mapuje péči o seniory v České republice, popisuje její formy a vysvětluje, jací pracovníci se o seniory starají v pobytových zařízeních. V praktické …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with professional ethics in relation to seniors. In the theoretical part, the first is devoted to explaining the concept of ethics and basic ethical theories. It also deals with age issues, population aging, and how seniors themselves understand their role in old age. It maps the care of the elderly in the Czech Republic, describes its forms and explains which workers take …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/pla6h0/

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses pla6h0 pla6h0/4
24. 4. 2018
Složky
Soubory
Klegová, N.
24. 4. 2018
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Klegová, N.
24. 4. 2018
Sanalla, M.
16. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.