Veronika BABICOVÁ PETLÁKOVÁ

Bakalářská práce

Regulace reklamy v lékové oblasti

Regulation of Drug Advertising
Anotace:
Dopady reklamy v oblasti léčivých přípravků není možné srovnávat s jakýmkoliv jiným spotřebním zbožím, a tak právě tato oblast vyžaduje speciální kritéria pro zajištění přínosné marketingové komunikace. Tato bakalářská práce popisuje vývoj regulace reklamy v oblasti léčivých přípravků se zaměřením na Českou republiku, zejména v období od roku 2002. Teoretická část se zaměřuje na vývoj regulace reklamy …více
Abstract:
Impact of advertising on drugs is not comparable with consumer goods and for this reason, this area needs a special criteria for ensuring usefull marketing communication. This Bachelor?s thesis describes developments in advertising regulation of the medicinal product area focusing on the Czech Republic after 2002. Its theoretical part includes developments in advertising regulation in the foreign countries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BABICOVÁ PETLÁKOVÁ, Veronika. Regulace reklamy v lékové oblasti. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace