Bc. Magdaléna Chábová

Diplomová práce

Chybějící data a regresní analýza

Missing data and regression analysis
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme modelování dat pomocí lineární regrese za předpokladu, že některé hodnoty nejsou z určitého důvodu pozorovány. Popisujeme metody, které nám v takovém případě pomohou korektně odhadnout regresní koeficienty. Konkrétně se zabýváme metodou complete case, dvěma variantami metody missing indicator a metodou mnohonásobné imputace. První metoda analyzuje pouze kompletní …více
Abstract:
In this thesis we study linear regression model assuming that some values are not observed. We describe methods that enable us to estimate the regression parameters correctly. Specifically, we focus on complete case method, two types of missing indicator method and multiple imputation. The first technique analyze fully observed data only and the two following methods modify the theoretical linear model …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Kraus, M.Sc.
  • Oponent: Mgr. David Kraus, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Statistika a analýza dat