Kateřina Štěpánková

Bachelor's thesis

Stranický euroskepticismus v Německu a jeho projevy ve volbách 2017

Party-based Euroscepticism in Germany and its manifestations in the elections 2017
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou stranického euroskepticismu v Německu a jeho projevy ve volbách, které proběhly v Německu na podzim roku 2017. Práce definuje pojem euroskepticismus a popisuje teorie zabývající se rozdělením euroskepticismu. Poté stručně popisuje stranický systém Spolkové republiky Německo, jeho historický vývoj a seznamuje čtenáře s hlavními německými politickými stranami. Následuje …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of the party-based euroscepticism in Germany and its manifestations in the elections that took place in Germany in autumn 2017. The thesis defines the term euroscepticism and describes theories dealing with division of the euroscepticism. Afterwards it describes briefly party's system of the Federal Republic of Germany, its historical development and it acquaints …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Jan Němec
  • Reader: Daniel Kný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72530