Mgr. Alexandra Stachurová

Bakalářská práce

Media Coverage of Gay Life Before and After the Stonewall Riots

Media Coverage of Gay Life Before and After the Stonewall Riots
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá způsoby, kterými byli homosexuálové od 40. do 80. let minulého století zobrazováni v médiích. Zkoumá společenskou a politickou situaci gayů a také způsoby, kterými média informovala o homosexualitě a homosexuálech a tím zároveň ovlivňovala názor široké veřejnosti. Tato bakalářská práce srovnává společenskou situaci ve Spojených Státech Amerických a Velké Británii, stejně …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the ways gay people were described in the media from the 1940s to the 1980s. It examines the social as well as political situation of gay people and researches the ways the media reported on homosexuality and thus influenced the public. This thesis compares the social situations in the USA and Great Britain and the positions of gay people in these countries and their …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.