Bc. Anders Heger

Bakalářská práce

UKIP and British Politics

UKIP and British Politics
Anotace:
Tato práce zkoumá politickou stranu United Kingdom Independence Party, která v posledních letech nabírá na důležitosti, a roli, kterou tato strana hraje v britské politice. Práce popisuje historický vývoj strany ve vybraných obdobích od jejího založení a také to, jak její minulí a nynější předsedové ovlivňovali její vývoj. Dalším bodem práce je analýza argumentů a politiky strany v oblastech odchodu …více
Abstract:
The thesis examines the United Kingdom Independence Party, which has been become more and more significant in the years since its founding, especially in the last few years and its role in British politics. It describes the history and development of the party in selected periods and how its past and present leaders affected it. It further provides an analysis of the party’s arguments regarding the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Alžběta Zedníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta