Bc. Vendula Žáková

Bakalářská práce

Maskulinity v lifestylovém časopise Maxim

Masculinities in the lifestyle magazine Maxim
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá reprezentací maskulinit v magazínu životního stylu pro muže Maximu. Cílem práce je zjistit, jakými způsoby jsou zobrazovány maskulinity v tomto časopise a zdali dochází k proměně maskulinity v čase. Hegemonní maskulinita je zde zároveň použita jako klíčový koncept, který tvoří základ pro vývoj dalších alternativních forem mužství. V rámci definování hegemonního mužství byl …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on representation of masculinity in lifestyle men ´s magazine Maxim. The aim is to determine how is the representation of masculinity in this magazine and if there is a change of masculinity in time. Hegemonic masculinity is a key concept which is basis for next development to the others alternative forms of masculinity. Definition of hegemonic masculinity is related to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Porkertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Genderová studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.