Bc. Petr Bílek

Bakalářská práce

Pohon elektrokola a analýza jeho energetické spotřeby

Drive electric bike and analysis of his energetics consumption
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení energetické spotřeby elektrokola v různých režimech jízdy a za různých počátečních podmínek v proměnném i konstantním jízdním terénu. Pro dosažení správných hodnot je v práci pojednáno o návrhu měřících snímačů včetně záznamového zařízení a jejich optimalizace. V úvodu se práce zabývá historickým vývojem elektrokol, které sahají do konce devatenáctého století …více
Abstract:
The main aim of this bachelor's study is to make an evaluation of electric energy consumption of electric bike in various driving modes and diverse starting conditions in variable and constant terrain. The work describes develoment of measuring sensors including recording device and their optimization for achieveving correct measurements. The introduction is describing historical developement of electrobikes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Gregora, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bílek, Petr. Pohon elektrokola a analýza jeho energetické spotřeby. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení v dopravě

Práce na příbuzné téma