Bc. Vítězslav Škrabal

Diplomová práce

Lisování kombinovaných kompozitů dřevo-polymer

Compression Molding of Wood-Polymer Composites
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na návrh technologie rovinného a tvarového lisování kombinovaných kompozitů dřevo - polymer a zkoumání mechanických vlastností vyrobeného kompozitu. Práce je rozdělena na teoretickou část, která popisuje všeobecné znalosti o lisování kompozitních materiálů, výztužných materiálech, reaktivních pryskyřicích a materiálech na bázi dřeva a praktickou část, jež se zabývá zkoumáním …více
Abstract:
This Diploma thesis is focused on proposal of technology for linear and shape stamping of combined composite wood polymer and research of their mechanical properties. The thesis is divided to theoretical part, which described general knowledge of composite material stamping, reinforced materials, reactive resins and about material on wood base. Then second practical part is focused on research of composite …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015
Zveřejnit od: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Žaludek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Škrabal, Vítězslav. Lisování kombinovaných kompozitů dřevo-polymer. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.