Mgr. Václav Stupka

Disertační práce

Kybernetická bezpečnost v České republice

Cybersecurity in the Czech republic
Anotace:
Právo kybernetické bezpečnosti je téma, které je stále častěji diskutováno na národní i mezinárodní úrovni. Jde o relativně nový fenomén práva, který není zcela doktrinálně zachycen a stále prochází dynamickým vývojem. Disertační práce se věnuje analýze relevantní české právní úpravy, a to z hlediska jejího přístupu k řešení limitů právní regulace kyberprostoru a z hlediska povahy uplatněných právních …více
Abstract:
Cyber security law is a topic that is being increasingly discussed at both national and international level. It is a relatively new phenomenon of law whose doctrine is not fully developed and still undergoes dynamic development. This dissertation deals with the analysis of the relevant Czech legislation in terms of its approach to addressing the limits of regulation of cyberspace and the nature of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta