Theses 

Organizace činnosti dobrovolnického centra Znojmo neziskové organizace ADRA o.s. – Marcela Pláňková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Marcela Pláňková

Bakalářská práce

Organizace činnosti dobrovolnického centra Znojmo neziskové organizace ADRA o.s.

Anotace: Tato bakalářská práce popisuje činnost Dobrovolnického centra ADRA Znojmo. Pomocí dotazníkového šetření zjišťuje spokojenost dobrovolníků s fungováním této organizace. Průzkum se podrobili všichni dobrovolníci DC ADRA Znojmo. Na základě vyhodnocení dotazníků a zjištěných výsledků byla navrţena opatření pro zvýšení jejich spokojenosti a zlepšení činnosti dobrovolnického centra.

Abstract: This bachelor thesis describes the activities of the Volunteer Centre ADRA in Znojmo. Using survey it finds satisfaction of volunteers with the functioning of this organization. Every volunteer in DC ADRA in Znojmo subjected to this survey. The measures to increase volunteers´ satisfaction and improve activities of volunteer center have been proposed. They are based on the evaluation of the questionnaire and the obtained result.

Klíčová slova: Klíčová slova, dobrovolnické centrum, dobrovolnictví, spokojenost dobrovolníkůKey words, volunteer center, volunteering, satisfaction of voluteers

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marcela_Plankova_BP.pdf Marcela_Plankova_BP.pdf
Posudek vedoucího BP Posudek vedoucího BP
Posudek oponenta Posudek oponenta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:31, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz