Miroslav TÁBOR

Bakalářská práce

Projekt - Tenisová hala z lepeného lamelového dřeva pro dva kurty se zázemím

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním dokumentace ke stavebnímu povolení pro stavbu "Projekt - Tenisová hala z lepeného lamelového dřeva pro dva kurty se zázemím". Cílem práce je vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení, dle platných ČSN EN. Hlavní náplň práce tvoří návrh a výpočet obloukové střešní konstrukce z lepeného lamelového dřeva a dalších nosných konstrukcí. Výkresovou část …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the design and elaboration of the documentation for the construction permit for the project "Project- Tennis hall made from glued laminated timber for two courts with facilities." The aim of this thesis is to complete documentation for building permit, according to valit ČSN EN standards. The main task of the thesis is the design and calulation of the arched roof structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 8. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TÁBOR, Miroslav. Projekt - Tenisová hala z lepeného lamelového dřeva pro dva kurty se zázemím. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/