Veronica Sendrea

Diplomová práce

Nation Branding of Developing Countries

Nation branding rozvojových zemí
Anotace:
Diplomová práce se zabývá nation brandingem rozvojových zemí. Nation branding je nově vznikající disciplína, která se zaměřuje na budování a zlepšování obrázu země aplikací marketingových technik. Cílem práce je kontextualizace nation brandingu rozvojových zemí v širším rámci teorie a praxe nation brandingu a rozvojových studií. Práce je strukturována do tří kapitol. První kapitola nabízí úvod do teorie …více
Abstract:
This Master's thesis focuses on nation branding in developing countries. Nation branding is an emerging discipline that aims to build and improve a nation's image through the application of marketing techniques. The aim of the thesis is to contextualize the nation branding of developing countries within the broader framework of the theory and practice of nation branding and development studies. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Vedoucí: Petr Pavlík
  • Oponent: Tereza De Castro

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44383