Bc. Michaela Slavíková

Bakalářská práce

Vliv střevní stomie na aktivity denního života

The effect of intestinal stoma on activities of daily living
Anotace:
Teoretická část zpracovává problematiku střevních stomií, indikace k jejich založení, zabývá se jejich ošetřováním a edukací pacienta. Seznamuje se životním stylem stomiků, jejich psychickou adaptací a přijímáním stomie. Mapuje pohybovou aktivitu, návrat stomika do pracovního procesu, spokojenost v rodinném, společenském a sexuálním životě. Cílem této práce bylo zjistit, jaký vliv měla a má stomie …více
Abstract:
Annotation The theoretical part describes the issues of intestinal stoma, indications for their establishment, their care and patient education. It deals with the lifestyle of stoma patients, psychological adaptation and acceptance of the stoma. It charts physical activity, return of stoma patient to work process, satisfaction in family, social and sexual life. The aim of the research was to determine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Marie Holubová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slavíková, Michaela. Vliv střevní stomie na aktivity denního života. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma