Mgr. Jana GUTHOVÁ

Bakalářská práce

Interaktivní tabule v mateřské škole

Interactive whiteboard in kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití interaktivní tabule v mateřské škole, tedy při výuce předškolních dětí. V teoretické části jsou stručně zmíněny hlavní změny, které do vzdělávání přinesla kurikulární reforma, popsán význam materiálních didaktických prostředků pro výuku a postavení interaktivní tabule mezi nimi. Dále autorka představuje interaktivní tabuli jakožto prostředek, který učiteli …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with ways of use of an interactive whiteboard in kindergarten, in the education of preschool children. In the theoretical part main changes brought by curricular reform are mentioned and described, just as the significance of material didactic devices for education and the place of interactive whiteboard among them. The author presents the interactive white board as a tool …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015
Zveřejnit od: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GUTHOVÁ, Jana. Interaktivní tabule v mateřské škole. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta