Mgr. Klára Mazuriková

Diplomová práce

Princip proporcionality v činnosti bezpečnostních sborů

Principle of Proportionality in Activities of Security Forces
Anotace:
Diplomová práce se zabývá principem proporcionality v činnosti bezpečnostních sborů, a to se zaměřením na Policii České republiky. V práci je rozebrán právní základ daného principu, po němž následuje výběr některých aktuálních případů, kdy přiměřenost postupu byla či nebyla dodržena. Následně je daný princip stručně rozebrán v činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů i Hasičského záchranného …více
Abstract:
This thesis is focused on question of principle of proportionality in activities of security forces, mainly Police of the Czech Republic. This work analyses legal grounds of the given principle and then follows several actual cases which the proportionality of police actions was/was not fulfilled in. Afterwards, a brief analysis of the principle in activities of General inspection of security forces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo