Tomáš Žůrek

Diplomová práce

Vliv a dopad digitálního šíření filmů na artová kina

Influence and impact of digital film distribution on art-house cinemas

Anotace:
Digitalizace kin s sebou přináší největší změnu v šíření filmů za poslední desítky let a její dopad se týká všech kin po celém světě. Jedná se zejména o nové možnosti programování, rozšířenou nabídku alternativního obsahu a prostor pro hlubší dramaturgii. Jsou však tyto novinky dostačující tomu, aby byla klasická a artová kina konkurenceschopná vůči multikinům? Tato práce se zaměřuje na artová kina …více
Abstract:
Digitalization of cinemas brings the biggest change in the distribution of films in the last decades and its impact affects all cinemas worldwide. The new programming options, extended range of alternative content and deeper dramaturgy are among other news which have been brought by digitalization. Are these new opportunities sufficient to make the classic and art-house cinemas competitive with multiplex …více
 

Klíčová slova

artová kina

Klíčová slova

digitalizace

Klíčová slova

analýzy

Klíčová slova

digitální technologie

Klíčová slova

filmové kluby

Klíčová slova

digitální kina
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Aleš DANIELIS
  • Oponent: Petr VÍTEK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna